Skip to content
QUE FAI COREGAL POR TI?

Traballamos para acadar a máxima redución, reutilización, reciclaxe e valorización de todos os teus residuos.

SERVIZOS

Públicos

Concellos e comunidades autónomas son un elo esencial na cadea da reciclaxe. A súa misión é proporcionar o marco para levar á nosa sociedade cara a un modelo cada vez máis circular.

  • Xestión e mantemento de puntos limpos fixos e móbiles
  • Transporte e recollida de todas as fraccións de residuos
  • Limpeza viaria
  • Formación

Privados

En Coregal colaboramos coas empresas que queiran implantar a recollida selectiva de envases nas súas instalacións, proporcionándolles información e avaliando as súas necesidades concretas.

  • Xestión integral de residuos
  • Poñemos á disposición as nosas plantas de selección para o depósito de residuos non perigosos
  • Implantación de colectores e sistemas de recollida selectiva en eventos

ECO PLANTAS

As plantas de selección encárganse de separar e fraccionar os residuos por tipo de material

TONELADAS ANUALES PROCESADAS NAS NOSAS ECOPLANTAS

8_amarillo
Plástico
100
9_azul
Papel e cartón
100
10_verde
Vidrio
100
11_marrón
Orgánico
100
12_gris
Punto limpo
100

economía circular

Xeramos valor ambiental, social e económico

A economía circular é a razón de ser de Coregal. Establecemos así un modelo eficiente que promove a recuperación e optimización dos recursos, alargando a súa vida útil. Desta forma, Coregal cambia o actual sistema liñal de usar e tirar e aposta por outro respetuoso co medioambiente e baseado na redución, reutilización e reciclaje.
Compromiso económico
A sostibilidade vai máis aló da reciclaxe e do coidado do medioambiente. Un futuro circular só é posible se é tamén máis xusto e inclusivo, e iso, no noso caso, pasa por fomentar o emprego das persoas con discapacidade.
Compromiso Social
A xestión de residuos ten un impacto directo no noso planeta. A través deste xesto contribuímos entre todas ao coidado do medioambiente e á loita contra o cambio climático.
Compromiso ambiental