Venda de papel e cartón, madeira, metáis, plásticos (plásticos film, plásticos brandos, plásticos técnicos, plásticos postconsumo, granza, maquila, etc.), e venda de colectores.

DESCARGAR CATÁLOGO

solicita ORZAMENTO