Skip to content

Coregal é un elo esencial na cadea da xestión de residuos.

As plantas de selección encárganse de separar e fraccionar os residuos por tipo de material.

Para que a reciclaxe dos produtos que consumimos teña lugar é preciso unha correcta separación dos diferentes residuos que se xeran.

Nas plantas de selección é onde se leva a cabo a separación dos residuos procedentes dos distintos colectores para que, una vez separados por materiais, poidan reciclarse correctamente.

ECOPLANTA

SANTIAGO DE COMPOSTELA

1_ecoplantas

SUPERFICIE6.000 m2

3_profesionales

EQUIPO> 70 PERSOAS

2_vehículos

FLOTA16 VEHÍCULOS

ECOPLANTA

MOS

1_ecoplantas

SUPERFICIE12.000 m2

3_profesionales

EQUIPO> 48 PERSOAS

2_vehículos

FLOTA9 VEHÍCULOS

ECOPLANTA

BOIRO

1_ecoplantas

SUPERFICIE6.000 m2

3_profesionales

EQUIPO> 48 PERSOAS

2_vehículos

FLOTA13 VEHÍCULOS

ECOPLANTA

CARBALLO

1_ecoplantas

SUPERFICIE5.000 m2

3_profesionales

EQUIPO> 36 PERSOAS

2_vehículos

FLOTA13 VEHÍCULOS