Venda de papel e cartón, madeira, metais, plásticos (plásticos film, plásticos brandos, plásticos técnicos, plásticos posconsumo, granza, maquila, etc.), e venda de colectores.

DESCARGAR CATÁLOGO

solicita presupuesto